U župi Kočerin više rođenih nego umrlih

Župa Kočerin ove godine ima dobre demografske pokazatelje. Više je krštenih nego umrlih. A u odnosu na prošlu godinu kršteno je 21 dijete više.

Također je odziv na Svete mise, u odnosu na broj vjernika, u porastu. Vidite u opširnije podatke. Kršteno je 48 djece. Od toga 27 ženskih i 21 muških. U odnosu na prošlu godinu 21 dijete je više kršteno.

Umrlo je 39 osoba. Od toga 20 muških i 19 ženskih osoba. Ove godine je 5 osoba manje pokopano nego lani. Vjenčan je 21 bračni par! Dva para manje nego prošle godine.

Pričešćeno je 40 djece. Točan broj župljana ćemo vam objaviti nakon blagoslova kuća. Prošle godine nas je u župi bilo 3.230 U prosjeku na nedjeljnim misama bude oko 1.600 vjernika.

Odgovori