Na Kočerinu će se graditi podvožnjak

Pod predsjedanjem Vinka Topića predsjednika Gradskog vijeća Širokog Brijega održana je 35. sjednica.

Jednoglasno je usvojen Program rada Gradskog vijeća Široki Brijeg za 2016. godinu, koji je obrazložio predsjednik Gradskog vijeća Vinko Topić. Usvojeno je i Izvješće o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća i radnih tijela za 2015. godinu.

U točki vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi Kristijan Crnjac vijećnik HSP-a dr. Ante Stračević predložio je u ime mještana Crnča uklanjanje ‘usporivača prometa’ od sjedišta JP ‘Vodovod i kanalizacija’ na putu prema Crnču. Gradonačelnik Kraljević načelno je podržao prijedlog i rekao da će naložiti nadležnim službama da iziđu na teren i preispitaju mogućnost uklanjanja ‘usporivača prometa’.

Vijećnik HDZ-a BiH Josip Kožul je iz razloga sigurnosti prometa, odnosno pješaka ponajprije djece predložio da se u neposrednoj blizini škole na Kočerinu, koja se nalazi na magistralnoj cesti, izgradi podvožnjak. Gradonačelnik Kraljević je podržavši prijedlog vijećnika Kožula rekao da MZ Kočerin pri izradi detaljnog plana prostora gdje će se nalaziti spomen obilježja i samog uređenja središta središta Kočerina predvidi i izgradnju podvožnjaka.

Odgovori