Počela izgradnja primarnog i sekundarnog dijela vodovodne mreže u Kočerinu

UDRUGA ZA POKRETANJE IZGRADNJE VODOVODA ”KOČERIN”

Sukladno potpisanim ugovorom između naručitelja grada Širokog Brijega i izvođača radova Eccon-inžinjering d.o.o. Čapljina otpočela je izgradnja primarnog dijela vodovoda od bušotine B2 (Pogledača) do užeg središta Kočerina. Duljina voda iznosi cca 400m, presjek dovodne cijevo za napajanje je fi160. Vrijednost radova na ovoj dionici iznosi 43.588,22KM. Pored ove dionice još je završena dionica od razdijelnog šahta na Šumetu do naselja u Kočerinu (Stara škola). Duljina dionice iznosi cca 170m, promjer cijevi je fi110.

Vodovod Kočerin

Završetkom ovog dijela cijevovoda stiječu se preduvjeti za daljnje puštanje korisnika vodovoda Kočerin- Kočerin centar, Dubrava, dio Kočerina ispod magistrale. Ovim putem zahvaljujemo svim mještanima na razumjevamnju tijekom izvođenja radova kao i svima koji su pomogli svojim radom da ovaj projekat uspješno otpočme.

Vodovod Kočerin 4 Vodovod Kočerin 5 Vodovod Kočerin 3 Vodovod Kočerin 2 Vodovod Kočerin 1

 

Odgovori