U tijeku izgradnja parkirališta kod crkve na Kočerinu

U tijeku je izgradnja župnoga parkirališta. Novo parkiralište moći će primiti 50 automobila. Potreba izgradnje se sama nametnula jer mjesta za parkiranje nema dovoljno a automobila je sve više.

Odlučeno je da se po obitelji daruje 80 KM. Oni koji mogu, kao što je i vidljivo, daju i više od toga. Oni koji ne mogu nikako izmiriti svoju obvezu neka se samo jave da nisu u mogućnosti.

Parkiralište će povremeno služiti i za dječju igru i druge sadržaje.

Okvirna cijena svih radova je 40.000 KM. Popis donatora možete pronaći na www.kocerin.info.

Odgovori