Spuštanje crpke u bušotinu broj 2.

Iako su uvjeti za rad teški zbog velikih vrućina, danas se radi na spuštanju crpke za izbacivanje vode  na bušotini br.2. Nedavno je stručna ekipa snimila bušotinu do dubine 230 m i ustanovilo se da je ista ispravna.

Ekipa poduzeća “ĆUK INSTALACIJE” je dobila posao na javnom natječaju koji je raspisao Grad Široki Brijeg i otpočeli su sa radovima.  Za pretpostaviti je sada da će opskrba vodom biti bolja, a u slučaju kvara jedne crpke da ima druga, kako ne bi dolazilo do prekida opskrbe vodom.

   

Ovim putem se zahvaljujemo gradonačelniku Miri Kraljeviću koji je imao sluha za ovaj projekt i zatvorio financijsku konstrukciju kupovine i montaže crpke.

Odgovori