Više aktivnih požara u MZ Kočerin

Na području naše MZ danas je aktivno više požara koji pored uništavanja prirode čak ugrožavaju kuće i stanovništvo. Sve što je moguće poduzimaju vatrogasna društva i lokalno stanovništvo da se požari ugase. I naši momci iz DVD Kočerin su stalno na terenu, pa molimo sve koji mogu da im pomognu u zaustavljanju ove vatrene stihije. Molimo i mještane da se suzdrže bilo kakvog paljenja korova ili nečeg drugog na ovim ekstremno visokim temparaturama, jer kako vidimo danas, vrlo lako dođe do katastrofe čije posljedice mogu biti ogromne.

Odgovori