IZBORI – MZ KOČERIN

IZBORI  ZA  ČLANOVE  VIJEĆA  MJESNE ZAJEDNICE  KOČERIN

Nakon što je Gradsko izborno povjerenstvo Grada Širokog Brijega potvrdilo listu za izbore članova Vijeća MZ Kočerin obavještavamo Vas da će se izbori održati u nedjelju 29.kolovoza 2021.godine u prostorijama Osnovne  škole Kočerin sa početkom u 09:00 sati. Biralište se zatvara u 16:00 sati, nakon čega će se pristupiti prebrojavanju glasačkih listića. Pozivamo sve Kočerinjane i Kočerinjanke sa prebivalištem u našoj MZ da se odazovu na izbore, te daju glas jednom ili više kandidata za koje oni smatraju da mogu unaprijediti rad MZ Kočerin .

KANDIDATSKA  LISTA  MZ  KOČERIN

HDZ BIH TO KOČERIN

 1. VINKO (MARINKO) MIKULIĆ
 2. MARIJA (MARIO) IVANKOVIĆ
 3. STANKO (VLADO) BAZINA
 4. BRANKO (STIPAN) VUKOJA
 5. STANKO (STANKO) SABLJIĆ
 6. DRAGO (PETAR) MARTINOVIĆ
 7. MIRKO (MARKO) MIKULIĆ
 8. DRAGAN (IVAN) KOŽUL
 9. BLAŽENKA (MLADEN) KVESIĆ
 10. GRGA (ANDRIJA) BANOŽIĆ
 11. TOMISLAV (ANDRIJA) KVESIĆ
 12. MARINKO (LUKA) MIKULIĆ
 13. DANIELA (ANĐELKO) UDOVIČIĆ
 14. DARIO (MARIO) KOLOBARIĆ
 15. MIRO (MARIO) MIKULIĆ

 

Odgovori