Izvještaj

UDRUGA ZA POKRETANJE I IZGRADNJU
VODOVODA ” K O Č E R I N ”
Kočerin bb 88226 Široki Brijeg


žiro račun: 1610200023320062, devizni račun: 1611200000722116 kod Raiffeisen bank d.d.
Identifikacijski broj: 4272048130008, PDV broj: 272048130008


 

Izvršene uplate do: 19.05.2016

Z B I R N I     I Z V J E Š T A J     P O    I Z V R Š E N J U     U G O V O R A
BRROJ 
UGOVORA
IME I PREZIME
( KORISNIK)
POTRAŽIVANJE PO
UGOVORU
PROMET PREOSTALI
DUG
001/13 NATURA-PHARM 2400,00 2400,00 0,00
002/13 KPU “Sajmište” 400,00 400,00 0,00
003/13 Marko (Ante) Kvesić 2400,00 2400,00 0,00
004/13 Miro (Marko) Kvesić 2400,00 2400,00 0,00
005/13 Gojko (Stipan) Vukoja 2400,00 2400,00 0,00
006/13 Ante (Ivan) Vukoja 2400,00 2400,00 0,00
007/13 Ivan (Ante) Vukoja 2400,00 2400,00 0,00
008/13 Jagoda (Jozo) Martinović 2400,00 2400,00 0,00
009/13 Branko (Ante) Vukoja 2400,00 2000,00 -400,00
010/13 Drago (Stipan) Vukoja 2400,00 2400,00 0,00
011/13 Rosan (Blago) Vukoja 2400,00 2400,00 0,00
012/13 Pavao (Jure) Kolobarić 2400,00 2400,00 0,00
013/13 Tomislav (Ivan) Vukoja 2400,00 1300,00 -1100,00
014/13 Ivan (Stipe) Vukoja 2400,00 2400,00 0,00
015/13 Zdravko (Blago) Gašpar 2400,00 2400,00 0,00
016/13 Stanko (Petar) Gašpar 2400,00 2400,00 0,00
017/13 Božo (Stojan) Vukoja 2400,00 1000,00 -1400,00
018/13 Mirko (Joso) Budiša 2400,00 2400,00 0,00
019/13 Augustin (Slavko) Gašpar 2400,00 2400,00 0,00
020/14 Blago (Marko) Kolobarić 2400,00 2400,00 0,00
021/14 Martin (Jure) Ivanković 2400,00 2400,00 0,00
022/14 Marko (Joze) Gašpar 2400,00 2400,00 0,00
023/14 Ivica (Ferdo) Vukoja 2400,00 2400,00 0,00
024/14 Slavko (Ivan) Ivanković 2400,00 2400,00 0,00
025/14 Velimir (Ante) Gašpar 2400,00 2400,00 0,00
026/14 Marko (Karlo) Ivanković 2400,00 2400,00 0,00
027/14 Marko (Blaž) Ivanković 2400,00 2400,00 0,00
028/14 Josip (Ivan) Kvesić 2400,00 2400,00 0,00
029/14 Mladen (Ante) Kvesić 2400,00 2400,00 0,00
030/14 Stipe (Branko) Kvesić 2400,00 2400,00 0,00
031/14 Slobodan (Adam) Martinović 2400,00 2400,00 0,00
032/14 Iva (Ivan) Martinović 2400,00 2400,00 0,00
033/14 Josip (Mila) Kožul 2400,00 2400,00 0,00
034/15 Ivan (Drago) Kolobarić 2400,00 2400,00 0,00
035/15 Mate (Ante) Gašpar 2400,00 1000,00 -1400,00
036/15 Željko (Ivan) Kožul 2400,00 1900,00 -500,00
037/15 Milenko (Marinko) Kvesić 2400,00 1000,00 -1400,00
038/15 Ivan (Frano) Kožul 2400,00 1000,00 -1400,00
039/15 Ivica (Stanko) Martinović 2400,00 1000,00 -1400,00
040/16 Zdravko (Ivan) Kolžul 2400,00 1000,00 -1400,00
041/16 Ivan (Marinko) Kvesić 2400,00 1000,00 -1400,00
042/16 Željko (Ivan) Vukoja 2400,00 1000,00 -1400,00
043/16 Ante (Blaž) Ivanković 2400,00 1000,00 -1400,00
044/16 Draženko (Ferdo) Kvesić 2400,00 1000,00 -1400,00
045/16 Zdenko (Ivan) Vukoja 2400,00 1000,00 -1400,00

 

-Izvještaj o legaliziranju postojećih priključaka koji nisu vezani ugovorom

ZBIRNI IZVJEŠTAJ O LEGALIZIRANJU POSTAVLJENIH ŠAHTOVA  

 

BRROJ 

IME I PREZIME
( KORISNIK)
POTRAŽIVANJE OD UDRUGE PROMET PREOSTALI
DUG
001 Josip (Mate) Kolobarić 1000,00 1000,00 0,00
002 Božo (Ivan) Vukoja 1000,00 0,00 -1000,00
003 Mladen (Drago) Kolobarić 1000,00 500,00 -500,00
004 Ante (Drago) Kolobarić 1000,00 500,00 -500,00
005 Josip (Ivan) Kvesić 1000,00 200,00 -800,00
006 Anica (ud.Slavko) Kolobarić 1000,00 200,00 -800,00
007 Vinko (Ivan) Kvesić 1000,00 200,00 -800,00
008 Branko (Ivan) Kvesić 1000,00 420,00 -580,00
009 Gordana (ud.Ante) Kvesić 1000,00 200,00 -800,00
010 Dragan (Petar) Martinović 1000,00 0,00 -1000,00
011 Marko (Zdenko) Vukoja 1000,00 300,00 -700,00
011 Ivan (Zdenko) Vukoja 1000,00 300,00 -700,00
013 Gojko (Petar) Gašpar 1000,00 0,00 -1000,00
014 Jozo (Slavko) Gašpar 1000,00 0,00 -1000,00
015 Davor (Marko) Gašpar 1000,00 0,00 -1000,00
016 Drago (Ivan) Gašpar 1000,00 0,00 -1000,00
017 Marinko (Ivan) Gašpar 1000,00 0,00 -1000,00
018 Blago (Dragan) Gašpar 1000,00 0,00 -1000,00
019 Branko (Karlo) Ivanković 1000,00 0,00 -1000,00

 

-Izvještaj priključaka koji su uklonjeni jer korisnih nije bio zainteresiran za legaliziranje po odluci Upravnog odbora (Broj: 009/16)

ZBIRNI IZVJEŠTAJ PRIKLJUČAKA KOJI SU UKLONJENI  

 

BRROJ 

IME I PREZIME
( KORISNIK)
001 Branko (Jozo) Kvesić
002 Marinko (Stanko) Kvesić
003 Ivan (Adam) Martinović
004 Branko (Marko) Kvesić
005 Branko (Jozo) Kvesić
006 Ante (Frano) Kvesić
007 Anica (ud.Slavka) Kolobarić
008 Blago (Marko) Kvesić
009 Ante (Draženko) Kvesić