O NAMA

MZ KOČERIN

kocerin_crkva

Predsjednik: Josip Kožul 063 355 278

Dopredsjednik: Dragan Mikulić-Jukić 063 353 189

Tajnik:  Stanko Sabljić 063 187 302

E-mail: kocerin.mz@gmail.com

Predsjednik vijeća MZ: Josip Kožul

Članovi vijeća MZ:

  1. Josip Kožul(Pripolje)
  2. Jozo Mikulić(Potkraj)
  3. Tomislav Kvesić (Vojnica)
  4. Ivan Kožul (G. Mamići – Police)
  5. Josip Ćuk (Mahala-Bićci)
  6. Dragan Sesar (Podvranić)
  7. Božo Markić (Kočerin)
  8. Mario Kolobarić-Goja (K.Dolac)
  9. Dragan Mikulić-Jukić(Kočerin)
  10. Branko Vukoja (Gabrići-Gašpari)
  11. Blago Mabić (Mahala)
  12. Miro Ivanković(I.Dolac)
  13. Miroslav Ćuk (Budim)
  14. Stanko Sabljić (Garišta)
  15. Vinko Sesar-Žica (Rujan)

DATUM IZBORA
12.2015.

Prostor: Sastanci MZ Kočerin održavaju se u prostorijama osnovne škole Kočerin, a ovisno od aktivnosti na terenu po naseljima s članovima vijeća tih naselja i mještanima. U narednom periodu izgradit će se prostorije za održavanje sjednica vijeća MZ Kočerin kao i ostale potrebe lokalne zajdnice ”Kočerin” u prostorijama ”Dom Zdravlja” Kočerin.

ID broj: 4272175320002
Broj žiro računa: 3382202200465623 – UNICREDIT Bank d.d.

Broj domaćinstava: približno 650
Broj stanovnika: približno 3200

Naseljena mjesta: Kočerin, Gornji Mamići, Potkraj, Podvranić, Doci, Rujan, Budim, Pripolje, Garišta, Vojnica, Mahala

 

Geografske i kulturno – povijesne znamenitosti:
Župna crkva sv. Petra

kocerina_crkva_zupa

Kočerinska ploča s natpisom iz 1404. godine

kocerinska_ploca

Planovi MZ Kočerin za naredni period su:

– dovršetak vodovodne mreže na prostoru cijele MZ uz puštanje druge faze u funkciju u skorije vrijeme (cca 250 korisnika na području Kočerin-centar, Dubrava, Vojnica),
– kvalitetnija briga o javnim površinama i grobljima,
-uređenje središta Kočerina (sanacija dotrajalih građevina u vlasništvu Mjesne Zajdnice, izgradnja spomen-obilježja ”poginulim Braniteljima”).
-izgradnja školske športske Dvorane
-saniranje i odvodnja izvorskih voda (Matica Šumet), kao i njihovo čišćenje
-sanacija lokalnih putova
– aktivnosti na nastavku izgradnje športskog centra „Kraljica“,
– sustav navodnjavanja, proširenja korita rijeke (projekt Svjetske banke).
-rješavanje problema pješačkog pristupnog puta školi ispod magistralnog puta(Podvožnjak).
-aktiviranje rada ”HNK Kočerin”
-sanacija divljih deponija.