Odluke

 


UDRUGA ZA POKRETANJE IZGRADNJE VODOVODA ”KOČERIN”

Na temelju članka 34. Statuta Udruge za poticanje izgradnje vodovoda Kočerin, Upravni odbor Udruge na sjednici održanoj 31.08.2015. godine donosi:

Odluku o imenovanju Rizničara Udruge

Članak 1.

Imenuju se:
Blago Mabić

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Upravni odbor:
31.08.2015. godine
Broj: 001/15

Predsjednik Upravnog odbora
Josip Kožul


UDRUGA ZA POKRETANJE IZGRADNJE VODOVODA ”KOČERIN”

Na temelju članka 23. Statuta Udruge za poticanje izgradnje vodovoda Kočerin, Skupština udruge na sjednici održanoj 21.08.2015. godine donosi:

Odluku o razriješenju i imenovanju predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge

Članak 1.

Razrješuju se:
1. Marino Kvesić – predsjednik Udruge
2. Draženko Ivanković – dopredsjednik Udruge
3. Miroslav Galić – tajnik
Imenuju se:
1. Josip Kožul – predsjednik Udruge
2. Anđelko Mikulić – dopredsjednik Udruge
3. Miroslav Galić – tajnik

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština:
21.08.2015. godine
Broj: 002/15

Predsjednik Skupštine
Josip Kožul


UDRUGA ZA POKRETANJE IZGRADNJE VODOVODA ”KOČERIN”

Na temelju članka 23. Statuta Udruge za poticanje izgradnje vodovoda Kočerin, Skupština udruge na sjednici održanoj 21.08.2015. godine donosi:

Odluku o razriješenju i imenovanju Upravnog odbora Udruge

Članak 1.

Razrješuju se:
1. Marinko Kvesić
2. Miroslav Galić
3. Mladen Bazina
4. Tomislav Kvesić
5. Draženko Ivanković
6. Gojko Sabljić
7. Dalibor Kolobarić

Imenuju se:
1. Josip Kožul
2. Željko Mikulić
3. Tomislav Kvesić – Mićko
4. Božo Markić
5. DraženkoIvanković
6. Ivan Kožul
7. Dario Knezović
8. Mario Mikulić
9. Stanko Sabljić

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština:
21.08.2015. godine
Broj: 003/15

Predsjednik Skupštine
Josip Kožul


UDRUGA ZA POKRETANJE IZGRADNJE VODOVODA ”KOČERIN”

Na temelju članka 23. Statuta Udruge za poticanje izgradnje vodovoda Kočerin, Skupština udruge na sjednici održanoj 21.08.2015. godine donosi:

Odluku o razriješenju i imenovanju Nadzornog odbora Udruge
Članak 1.

Razrješuju se:
1.Jozo Ćuk
2.Mate Mikulić
3.Josip Kožul

Imenuju se:
1. Frano Mikulić
2. Mile Udovičić
3. Zoran Sabljić
4. Tomislav Kvesić
5. Toni Mikulić

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština:
21.08.2015. godine
Broj: 004/15

Predsjednik Skupštine
Josip Kožul


UDRUGA ZA POKRETANJE IZGRADNJE VODOVODA ”KOČERIN”

Na temelju članka 23. Statuta Udruge za poticanje izgradnje vodovoda Kočerin, Skupština udruge na sjednici održanoj 21.08.2015. godine donosi:

Odluku o razriješenju i imenovanju osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje Udruge

Članak 1.

Razrješuju se osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje Udruge:
1. Marino Kvesić – predsjednik Udruge
2. Draženko Ivanković – dopredsjednik Udruge
3. Miroslav Galić – tajnik
Imenuju se osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje Udruge:
1. Josip Kožul – predsjednik Udruge
2. Anđelko Mikulić – dopredsjednik Udruge
3. Miroslav Galić – tajnik

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština:
21.08.2015. godine
Broj: 005/15

Predsjednik Skupštine
Josip Kožul


UDRUGA ZA POKRETANJE IZGRADNJE VODOVODA ”KOČERIN”

Na temelju članka 23. Statuta Udruge za poticanje izgradnje vodovoda Kočerin, Skupština udruge na sjednici održanoj 21.08.2015. godine donosi:

Odluku o razrješenju i imenovanju Suda časti udruge

Članak 1.

Razrješuju se:
1. Ivan Ćuk
2. Drago Udovičić
3. Zdravko Gašpar
4. Milan Kožul
5. Ante Kvesić
Imenuju se :
1. Tomislav Kolobarić
2. Tomislav Banožić
3. Dragan Martinović
4. Branko Vukoja
5. Ivan Musa

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Skupština:
21.08.2015. godine
Broj: 006/ 15

Predsjednik Skupštine
Josip Kožul


UDRUGA ZA POKRETANJE IZGRADNJE VODOVODA ”KOČERIN”

Na temelju članka 23. Statuta Udruge za poticanje izgradnje vodovoda Kočerin, Skupština udruge na sjednici održanoj 21.08.2015. godine donosi:

Odluku o stavljanju van snage starog i donošenje novog Statuta

Članak 1.

Van snage s e stavlja stari Statut udruge broj: 009/11 od 19.07.2011 godine, a na snagu stupa novi Statut broj: 007/15 od 21.08.2015 godine.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština:
21.08.2015. godine
Broj: 007/15

Predsjednik Skupštine
Josip Kožul


UDRUGA ZA POKRETANJE IZGRADNJE VODOVODA ”KOČERIN”

Na temelju članka 26. Statuta Udruge za poticanje izgradnje vodovoda Kočerin, Upravni odbor udruge na sjednici održanoj 08.01.2016. godine donosi:

Odluku o naplati neizmirenih obaveza prema Udruzi

Poštovani:
Uvidom u financijsku dokumentaciju Udruge (izvodi od Banke), kao i uvidom u sklopljene ugovore izmedju Udruge i vas kao korisnika usluga Udruge, uvidjeli smo da su vam istekli svi zakonski rokovi za izmirenje obaveza za priključak na Vodovodnu mrežu od dana potpisivanja ugovora. Ovim putem vam dostavljamo odluku kao i rok za izmirenje svih obaveza po ugovoru.

Obrazloženje:
Krajnji rok za izmirenje svih obaveza po ugovoru za priključak je 01.03.2016. U slučaju ne izmirenja obaveza do datog dana, bit će mo primorani poduzeti sve zakonske mjere kao što su:
-Tužba kod nadležnog tijela
-Isključenje iz Vodovodne mreže

U slučaju izmirenja svih obaveza prema Udruzi nakon isključenja iz vodovodne mreže, Udruga će naplatiti ponovni zahtjev za uključenje u Vodovodnu mrežu.

Upravni odbor:
1. Josip Kožul,
2. Željko Mikulić,
3. Božo Markić,
4. Draženko Ivanković,
5. Ivan Kožul,
6. Dario Knezović,
7. Mario Mikulić,
8. Tomislav Kvesić,
9. Stanko Sabljić

Broj: 008/16
Kočerin 08.01.2016

Predsjednik Upravnog odbora                                                                                 Korisnik usluga Udruge
Josip Kožul


UDRUGA ZA POKRETANJE IZGRADNJE VODOVODA ”KOČERIN”

Na temelju članka 26. Statuta Udruge za poticanje izgradnje vodovoda Kočerin, Upravni odbor udruge na sjednici održanoj 08.01.2016. godine donosi:

Odluka o legaliziranju postojećih priključaka koji nisu vezani ugovorom

Poštovani:
Uvidom u financijsku dokumentaciju Udruge (izvodi od Banke), kao i već donešene akte i odluke Udruge uvidjeli smo da po vašem zahtjevu za postavljanje šahta za vodovodni priključak nisu do sad bile izmirivane nikakve obaveze (Račun za postavljanje šahta za vodovodni priključak).

Obrazloženje:
Upravni odbor je donio odluku o legaliziranju kao i naplati postavljanja šahta za vodovoni priključak i to u iznosu od 1000KM po svakom šahtu. Uplatom iznosa stiječu se uvjeti za legaliziranje šahta kao i vodovodnog priključka.
Rok za izmirenje obaveza je 21.03.2016. U slučaju neizmirenja obaveza Udruga će biti primorana poduzeti sve zakonske akte:

-tužba kod nadležnog tijela
-uklanjanje postojećeg šahta

U slučaju zahtjeva stranke za ponovno postavljanje šahta Udruga će naplatiti cijeli iznos priključka (2400KM odmah) nakon zahtjeva kao i troškove za uklanjanje te ponovno postavljanje šahta u iznosu od (1000KM).

Upravni odbor:
1. Josip Kožul,
2. Željko Mikulić,
3. Božo Markić,
4. Draženko Ivanković,
5. Ivan Kožul,
6. Dario Knezović,
7. Mario Mikulić,
8. Tomislav Kvesić,
9. Stanko Sabljić

Broj: 009/16

Predsjednik Upravnog odbora                                                                                 Korisnik usluga Udruge
Josip Kožul


UDRUGA ZA POKRETANJE IZGRADNJE VODOVODA ”KOČERIN”

Na temelju članka 26. Statuta Udruge za poticanje izgradnje vodovoda Kočerin, Upravni odbor udruge na sjednici održanoj 08.01.2016. godine donosi:

Odluka o naplati paušala na brojilo

Poštovani:
Upravni odbor je donio odluku o naplati paušala na brojilo u iznosu od 5,00KM po brojilu. Uplata paušala će biti prikazana na računu za utrošenu vodu za svaki tekući mjesec. Ako nebi bilo potrošnje vode (Nema računa za utrošenu vodu), paušal će biti dostavljen na računu. Razlozi za donošenje ove odluke su održavanje postojećih priključaka kao i evidencija te briga o istim.

Upravni odbor:
1. Josip Kožul,
2. Željko Mikulić,
3. Božo Markić,
4. Draženko Ivanković,
5. Ivan Kožul,
6. Dario Knezović,
7. Mario Mikulić,
8. Tomislav Kvesić,
9. Stanko Sabljić

Broj: 010/16
Kočerin 08.01.2016

Predsjednik Upravnog odbora                                                                                 Korisnik usluga Udruge
Josip Kožul


UDRUGA ZA POKRETANJE IZGRADNJE VODOVODA ”KOČERIN”

Na temelju članka 26. Statuta Udruge za poticanje izgradnje vodovoda Kočerin, Upravni odbor udruge na sjednici održanoj 08.01.2016. godine donosi:

Odluka o izradi WEB stranice

Ovlašćuje se predsjednik upravnog odbora da pristupi traženju fizičke osobe ili tvrtke koja će izraditi WEB stranicu Udruge za pokretanje izgradnje vodovoda ”Kočerin”.

Upravni odbor:
10. Josip Kožul,
11. Željko Mikulić,
12. Božo Markić,
13. Draženko Ivanković,
14. Ivan Kožul,
15. Dario Knezović,
16. Mario Mikulić,
17. Tomislav Kvesić,
18. Stanko Sabljić

Broj: 011/16
Kočerin 08.01.2016

Predsjednik Upravnog odbora
Josip Kožul


UDRUGA ZA POKRETANJE IZGRADNJE VODOVODA ”KOČERIN”

Na temelju članka 26. Statuta Udruge za poticanje izgradnje vodovoda Kočerin, Upravni odbor udruge na sjednici održanoj 08.01.2016. godine donosi:

Odluka o iznalaženju prostora za rad Udruge

Ovlašćuje se predsjednik upravnog odbora da pristupi traženju prostora za rad Udruge za pokretanje izgradnje vodovoda ”Kočerin”.

Upravni odbor:
1. Josip Kožul,
2. Željko Mikulić,
3. Božo Markić,
4. Draženko Ivanković,
5. Ivan Kožul,
6. Dario Knezović,
7. Mario Mikulić,
8. Tomislav Kvesić,
9. Stanko Sabljić

Broj: 012/16
Kočerin 08.01.2016

Predsjednik Upravnog odbora
Josip Kožul


UDRUGA ZA POKRETANJE IZGRADNJE VODOVODA ”KOČERIN”

Na temelju članka 26. Statuta Udruge za poticanje izgradnje vodovoda Kočerin, Upravni odbor udruge na sjednici održanoj 09.02.2016. godine donosi:

Odluka o oslobađanju dijela plaćanja vodovodnog priključka

Upravni odbor je donio odluku za oslobađanje dijela plaćanja vodovodnog priključka i to za:
-KPU” Kočerin”
-KPU ”Sajmište”

Obrazloženje:
Upravni odbor je donio odluku o naplati troškova ugradnje šahta i brojila u iznosu od 400KM po jednom priključku. Ovom odlukom isti su oslobođeni u iznosu od 2000KM

Upravni odbor:
1. Josip Kožul,
2. Željko Mikulić,
3. Božo Markić,
4. Draženko Ivanković,
5. Ivan Kožul,
6. Dario Knezović,
7. Mario Mikulić,
8. Tomislav Kvesić,
9. Stanko Sabljić
Broj: 013/16
Kočerin 09.02.2016

Predsjednik Upravnog odbora                                                                                 Korisnik usluga Udruge
Josip Kožul


UDRUGA ZA POKRETANJE IZGRADNJE VODOVODA ”KOČERIN”

Na temelju članka 26. Statuta Udruge za poticanje izgradnje vodovoda Kočerin, Upravni odbor udruge na sjednici održanoj 09.02.2016. godine donosi:

Odluka o sanaciji kvarova kao i zamjeni postojećih brojila te naplati istih

Upravni odbor je donio odluku o sanaciji i zamjeni brojila zbog eventualnih kvarova, kao i nemara korisnika Udruge te naplati istih.

Svaki popravak kao i zamjena brojila (novo brojilo) će se naplatiti od korisnika.

Upravni odbor:
10. Josip Kožul,
11. Željko Mikulić,
12. Božo Markić,
13. Draženko Ivanković,
14. Ivan Kožul,
15. Dario Knezović,
16. Mario Mikulić,
17. Tomislav Kvesić,
18. Stanko Sabljić

Broj: 014/16
Kočerin 09.02.2016

Predsjednik Upravnog odbora
Josip Kožul