Zapisnici


UDRUGA ZA POKRETANJE IZGRADNJE

VODOVODA  KOČERIN – Kočerin

Datum, 21.08.2015.g.

ZAPISNIK

sa sjednice Skupštine Udruge za pokretanje izgradnje vodovoda Kočerin

održane u Kočerinu dana 21.08.2015. godine.

Nazočno: 22 člana – 20 predstavnika po zaseocima , predsjednik i tajnik Udruge. Odsutan Tomislav Kolobarić

DNEVNI  RED

 1. Izbor zapisničara i dva ovjerovatelja zapisnika
 2. Izvješće o radu Udruge u proteklom periodu
 3. Izvješće o financijskom poslovanju za 2014 godinu
 4. Razmatranje i usvajanje novog Statuta
 5. Izbor upravljačkih i radnih tijela Udruge
 6. Razno

1 ) Za zapisničara je predložen i jednoglasno izabran Miroslav Galić.

Za ovjerovatelje zapisnika su predloženi i jednoglasno izabrani Mile Udovičić i Ivan Kožul.

2 ) i 3)  Izvješće  o  radu  Udruge, i  Izvješće o financijskom poslovanju  u  proteklom  periodu  podnio  predsjednik  Udruge Marinko Kvesić.

Godine 1996 počeli su istražni radovi stručnih timova iz Zagreba, Rijeke i Sarajeva. Do sada je postavljeno svih profila cijevi ukupno cca 18.340 m. Urađena su tri bazena, 1x 500 m3, 1×250 m3 i 1×150 m3, a završen je i mali dio sekundarne mreže.

U sve radove do sada je uloženo preko 1,5 mil. KM. Samo za projektnu dokumentaciju dano je više od 100.000 KM,

Trenutno se duguje MALIĆ Čapljina cca 30.000 KM , Projektna dokumentacija 5.400 KM, prva pumpa od „Interkomerc“- IKIĆ 12.500 KM ( to je išlo na račun MZ), Zadnja dva mjeseca struje nisu plaćena, i Jozi Ćuku cca 6.640 KM.

U 2014 godini prikupljeno je od domaćinstava 28.000 KM i od Eronet repetitora 9.000 KM.

4) Razmatranje i  usvajanje novog Statuta

Nakon predstavljanja novog Statuta od strane predsjednika Skupštine isti je jednoglasno usvojen. 

5 ) Izbor predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge i radnih tijela

Pošto su iz starog saziva smjenjeni dosadašnji predsjednik, dopredsjednik i tajnik  izvršeno je glasovanje za sva tri člana gore navedena.

Prijedlog za Predsjednika Udruge :

JOSIP  KOŽUL   i   ANĐELKO  MIKULIĆ

Kandidati su u pet minuta izlaganja iznijeli svoju viziju narednih aktivnosti, u načelu su obojica za to da se izvrši detaljna primopredaja financijskog poslovanja, kao i ostali materijali.

Od 20 predstavnika zaselaka glasalo se ovako: 11 glasova za Josip Kožul, 8 glasova za Anđelko Mikulić i 1 glas suzdržan.

Zaključak:

Novi Predsjednik Udruge je JOSIP  KOŽUL.

Za zamjenika Predsjednika jednoglasno je izabran Anđelko Mikulić, a za tajnika Miroslav Galić.

Nakon razrješenja starog saziva, i po prijedlozima izvršeno je glasovanje o novim članovima , te su tako izabrana radna tijela sa slijedećim članovima:

Time su razriješeni stari članovi, a imenovani novi članovi upravnih tijela

      UPRAVNI ODBOR (stari saziv)                                         UPRAVNI ODBOR (novi saziv)

Tomislav Kvesić Josip Kožul
Miroslav Galić Željko Mikulić
Mladen Bazina Božo Markić
Marinko Kvesić Draženko Ivanković
Draženko Ivanković Ivan Kožul
Gojko Sabljić Dario Knezović
Dalibor Kolobarić Mario Mikulić
Tomislav Kvesić (Vojnica)
  Stanko Sabljić

 

      NADZORNI ODBOR (stari saziv)                                    NADZORNI ODBOR (novi saziv)  

Jozo Ćuk Mile Udovičić
Mate Mikulić Frano Mikulić
Josip Kožul Zoran Sabljić
Tomislav Kvesić (Budim)
Toni Mikulić

  

             SUD  ČASTI (stari saziv)                                              SUD  ČASTI (novi saziv)

Ivan Ćuk Ivan Musa
Drago Udovičić Branko Vukoja
Zdravko Gašpar Dragan Martinović
Milan Kožul Tomislav Banožić
Ante Kvesić Tomislav Kolobarić

 

6 ) Razno

Dogovoreno je da  Upravni odbor sazove sjednicu poslije ove, i da se izaberu predsjednici i dopredsjednici    radnih   tijela,   kao  i   rizničar   Udruge.   Razmatrati će se o povećanju broja predstavnika zaselaka jer su zaseoci Ivankovići (Potkraj), Bićci tražili po jednog, a Police dodatno još jednog radi broja domaćinstava.

Pristigla peticija od zaseoka Mahala također će se razmotriti na sjednici novoizabranog Upravnog odbora.

Predstavnici zaselaka:

Kočerin 1 iznad magistrale     Anđelko Mikulić  i  Božo  Markić

Kočerin 2 ispod magistrale     Frano Mikulić  i  Jozo  Ćuk

Ivankovića Dolac                    Draženko  Ivanković

Kolobarića Dolac                    Tomislav  Kolobarić

Martinovića Dolac                   Dragan  Martinović

Police                                       Ivan  Kožul

Pripolje                                    Josip  Kožul

Gabrići, Gašpari, Ivankovići..  Branko  Vukoja

Garišta                                       Stanko  Sabljić

Dubrava                                    Zoran  Sabljić

Vojnica                                     Tomislav  Kvesić

Potkraj                                      Mario Mikulić   i   Toni Mikulić

Podvranić                                  Mile  Udovičić

Mahala                                      Željko  Mikulić  i  Tomislav  Banožić

Budim                                       Tomislav  Kvesić

Privalj                                       Dario Knezović   i   Ivan  Musa

 

Kočerin, 21.08.2015.g.

 

Zapisničar: Miroslav Galić
Ovjerovatelji zapisnika: Mile Udovičić i Ivan Kožul
Predsjednik skupštine: Josip Kožul


UDRUGA ZA POKRETANJE IZGRADNJE

VODOVODA KOČERIN – Kočerin

Datum, 31.08.2015.g.

ZAPISNIK

sa sjednice Upravnog odbora Udruge za pokretanje izgradnje vodovoda Kočerin

održane u Kočerinu dana 31.08.2015.g.

Nazočno: Od ukupno devet članova Upravnog odbora nazočno je 8 članova i tajnik Udruge.

Odsutan Dario Knezović – opravdano.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa izborne Skupštine Udruge
2. Informacija o primopredaji prošle uprave.
3. Razmatranje novog Statuta Udruge.
4. Izbor rizničara
5. Razmatranje i usvajanje odluke o povećanju broja predstavnika zaselaka: Bićci jedan član, Potkraj-Ivankovići 1 član i Police 1 član.
6. Izvješče o sadašnjem radu Udruge i planovima za budućnost
7. Razmatranje peticije podnesene od zaseoka Mahala
8. Razno

 

1 ) Predsjednik Josip Kožul je pročitao zapisnik sa sjednice Skupštine koji je jednoglasno usvojen.

2 ) Bivši Predsjednik Marinko Kvesić priprema papire i sve ostalo za primopredaju, ali još nije sve spremno.

3) Razmatranje novog Statuta Udruge. Jednoglasni su svi sa izmjenama, a za još neke stvari koje treba posložiti dogovarat će se u daljnjem radu I odlukama Upravnog odbora.

4) Izbor rizničara. Predsjednik je predložio Blagu Mabića jer je jedina osoba koja ima potpisan Ugovor od djelu a razumije se i u radove na mreži. Predloženo je da mu se produži Ugovor za mjesec dana još. On sam neće moći adekvatno obavljati posao rizničara, ali sad zasad neka stane tako, a kad se steknu uvjeti raspisati interni natječaj za istoga.

5) Razmatran je prijedlog o povećanju broja predstavnika pojedinih zaselaka. Jednoglasnim usvajanjem prijedloga odlučilo se da su novi predstavnici zaselaka:

TONI BANOŽIĆ – Bićci
LJUBO KOŽUL – Police
IVICA MIKULIĆ – GAGULOVIĆ – Ivankovići (Potkraj)

Predsjednik će ove članove kontaktirati i obavijestiti. Također će kontaktirati Tomislava Kolobarića – Lelca, hoće li dolaziti na sastanke ili neće pa da se izabere novi predstavnik ako neće. A jedan od ove četvorice bi išao u Sud časti.

6 ) Razgovaralo se o zadnjem Ugovoru s MALIĆEM koji je potpisala prethodna uprava i načinu financiranja. Tu je aplicirao Grad Široki Brijeg pa Udruga za taj dio posla nije nositelj radova, a ni financiranja. Ugovor je potpisan na 43.300 KM s tim da bi Županija financirala 21.000 KM , a Grad 22.300 KM. Predloženo je i da se taj Ugovor donese na iduću sjednicu da nova uprava vidi što sve sadrži i da se bolje uputi u postojeće stanje. Usvojen prijedlog da se za priključak daje odmah 1000 KM, a kroz račune kasnije 14 rata po 100 KM mjesečno.

7 ) Razmatrala se peticija Mahale o obustavi vode za sve korisnike koji je trenutno dobivaju. To je bila peticija za prošli saziv, legitimno predočena. Ali kako se sada stvari kane malo posložiti bolje i sam njihov predstavnik u Odboru je za to da se peticija stavi „sa strane“.

8) Razno

Čiča kaže da Grubešići i Demekovići skoro ništa ne znaju o trenutnom stanju Vodovoda pa je Odbor rekao da treba kritizirati tog predstavnika zaseoka (Zorana Sabljića) da upoznaje boljeljude o trenutnim aktivnostima. Traži se i jedna tematska sjednica sa stručnim ljudima uz Mićka da novom sazivu približe tehničke zahtjeve izgradnje preostale mreže.

Predložen je idući sastanak za 15-ak dana.

 

Zapisničar: Miroslav Galić
Predsjednik Upravnog odbora: Josip Kožul


 

 

UDRUGA ZA POKRETANJE IZGRADNJE

VODOVODA  KOČERIN – Kočerin

Datum, 11.1.2016.g.

ZAPISNIK

sa sjednice Upravnog odbora Udruge za pokretanje izgradnje vodovoda Kočerin održane u Kočerinu dana 11.1.2016.g.

 

Nazočno: Nazočno svih devet članova Upravnog odbora , dopredsjednik Udruge  i  tajnik Udruge.

DNEVNI  RED

 1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Upravnog odbora
 2. Izvješće Predsjednika Upravnog odbora od 31.08.2015. do 08.1.2016.

– priprema za primopredaju

– izrada Statuta (u zakonskim rokovima)

– saniranje dugova Udruge i Grada prema izvođačima

-priprema akata za normalan rad Udruge: Ugovor za priključak, Poslovnici o radu tijela Udruge , izrada plana i dinamike izgradnje Vodovoda.

 1. Prijedlog i razmatranje odluke o legaliziranju postojećih priključaka
 2. Prijedlog i razmatranje odluke o legaliziranju postojećih šahtova bez priključka na vodovod (bez brojila).
 3. Prijedlog, razmatranje i usvajanje odluke o prijemu djelatnika na određeno vrijeme za vođenje knjigovodstvenih usluga.
 4. Prijedlog, razmatranje i usvajanje odluke o uvođenju naplate paušala na brojilo na računima za utrošak vode u visini od 5 KM.
 5. Prijedlog, razmatranje i usvajanje odluke o izradi službene web stranice Udruge.
 6. Prijedlog, razmatranje i usvajanje odluke o iznalaženju prostorije za rad Udruge.
 7. Razmatranje postojećeg ugovora za priključak, cijene vode i postojećeg načina financiranja
 8. Razno

 

1 ) Predsjednik Josip Kožul je pročitao zapisnik sa sjednice Skupštine koji je jednoglasno usvojen.

2 ) Predsjednik izvještava o dugotrajnoj proceduri završetka novog Statuta, ostale su još neke sitnice ali i to priječi stvarnu primopredaju. Izvijestio je da su plaćeni dugovi za automatiku Dugandžiću i za analizu vode u par godina Bošnjaku. Na jednoj od idućih  sjednica Predsjednik će ove i druge troškove podnijeti svim članovima u pisanoj formi.

Ministarstvo gosp.ŽZH i Grad Široki Brijeg su prema Ugovoru platilo jedan dio  izvođaču Maliću, pa bi Malić uskoro trebao krenuti s novim radovima od bazena prema Boškanovoj kući.

3)  Razmatranje odluke o legalizaciji priključaka.

Predsjednik će na jednoj od idućih sjednica pripremiti imena onih koji nisu platili sve obveze iz Ugovora, a vrijeme za plaćanje po Ugovoru je isteklo. Sve to će biti  objavljeno i na službenoj web stranici Udruge.

Potrebno je naći modus kako naplatiti od ljudi koji su platili akontaciju od 1000 KM i uredno plaćaju račune za utrošak, ali dio od 1400 KM još nisu uplatili.

Prijedlog Predsjednika je da se donese zaključak da se uz idući račun , a najkasnije do 1.3. ove godine izmire sve obveze, ili će isti biti isključeni do izmirenja. Svi su jednoglasno prihvatili ovaj prijedlog.

4) Ima i onih koji su zatražili da im se ostavi šaht pa će se nekad prikopčati, ali od takvih nije naplaćeno ništa. Odbor je zaključio da takvima treba dostaviti račun na iznos od 1000 KM i da to što prije plate.

5) Osoba za vođenje knjigovodstva do sada je bila Iva Kvesić. Za 2015 joj je sve plaćeno (6 mj x 200 KM). Ona predlaže da za Udrugu vodi FIN i MAT knjigovodstvo za mjesečnu naknadu od 300 KM. Odbor je zaključio da za to treba provesti Interni natječaj za dva radna mjesta: 1. Vođenje knjigovodstva 2. Održavanje sustava, izdavanje računa i sl.

Povjerenstvo za primanje djelatnika činit će kompletan Upravni odbor.

Možda da fratar to najavi a naravno i na web stranicama objaviti.

6) Paušal na računima

Svi su se jednoglasno složili da se donese Odluka o naplati paušala na brojilo, i da stavka na računu bude PAUŠAL NA BROJILO : 5KM.

7 ) Izrada službene web stranice

Predsjednik je već rekao  Mili Udovičiću da ponudi izradu web stranice, a ako ovaj ne bude u mogućnosti tražit će se neko drugi, te će na idućoj sjednici dati izvješće koliko bi to koštalo. Jednoglasno je potvrđeno da se donese Odluka o tome i nađe osoba za izradu web stranice.

8 ) Prostor Udruge

Odbor je donio Odluku da se stupi  u kontakt sa nadležnim institucijama za prostor u kočerinskoj ambulanti koji ima otprilike 80 m2. Kad se dobiju ključevi Odbor će obići prostor i vidjeti šta sve treba da bi se doveo u funkciju.

9) Razmatranje postojećeg Ugovora za priključak

Izrečeno je da stari Ugovor ima manjkavosti i da se treba izraditi prijedlog novog Ugovora koji će potpisivati i stari i novi potrošači.

Predloženo je da se stavi cijena za sami blindirani šaht od 1000 KM, a kad se uplati razlika od 1400 KM onda potrošač dobiva priključak i može koristiti vodovod.

Predloženo je i da oni koji neće platiti šaht 1000 KM u onom trenu kad su mu strojevi kraj kuće i kad je to zgodno odraditi, da ako nekad kasnije bude tražio priključak na vodovod, za takve cijena priključka bude 3400 KM (to je prijedlog a kad se bude to radilo nadležno tijelo će donijeti odluku o visini cijene). Predloženo je da se ovaj prijedlog iznese na Skupštini Udruge.

Predloženo je i da se formira cjenik u bar tri grupe,za utrošenu vodu obzirom na količinu vode. Sada je cijena 0,80 KM / m3  + PDV.

Ovu točku dnevnog reda treba predočiti Skupštini Udruge da oni daju svoje mišljenje o tome.

10) Razno

Anđelko je postavio pitanje na koga glase računi za struju, pa će vjerojatno Predsjednik idući put biti donijeti račun da se vidi na koga glasi.

Predsjednik je izvijestio i da su održani sastanci Nadzornog odbora, i Suda časti, te kako su isti izabrali svoje Predsjednike. U skorije vrijeme za ova tijela Udruge trebat će donijeti Poslovnike o radu za svako tijelo posebno.

 

Zapisničar: Miroslav Galić
Predsjednik Upravnog odbora: Josip Kožul


 

UDRUGA ZA POKRETANJE IZGRADNJE

VODOVODA  KOČERIN – Kočerin

Datum, 9.2.2016.g.

ZAPISNIK

sa sjednice Upravnog odbora Udruge za pokretanje izgradnje vodovoda Kočerin održane u Kočerinu dana 9.2.2016.g.

 

Nazočno: Nazočno osam članova Upravnog odbora , dopredsjednik Udruge  i  tajnik Udruge, opravdano odsutan Dario Knezović. Sjednica je počela s radom u 19 h.

DNEVNI  RED

 1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Upravnog odbora
 2. Izvješće Predsjednika o realizaciji projekta fi 160 (Kočerin – bazen)
 3. Prijedlog i razmatranje donošenja odluke o oslobađanju od plaćanja vodovodnog priključka za

– KPU “Kočerin”   i

– KPU “Sajmište”

 1. Izvješće Predsjednika o dinamici izvođenja primopredaje kao i planu za usvajanje financijskog izvješća za 2015.godinu.
 2. Prijedlog, i razmatranje donošenja odluke o sanaciji kvarova kao i zamjeni postojećih brojila, te naplati istih.
 3. Izvješće Predsjednika o legaliziranju postojećih priključaka.
 4. Prijedlog, i razmatranje odluke o legaliziranju i načinu naplate postojećih šahtova bez priključaka na vodovodnu mrežu (bez brojila).
 5. Izvješće predsjednika Upravnog odbora o izradi službene web stranice, kao i o iznalaženju  prostora za Udrugu.
 6. Razno

 

1 ) Predsjednik Josip Kožul je pročitao zapisnik sa sjednice Skupštine koji je jednoglasno usvojen.

2 ) Predsjednik izvještava da je izvođaču radova  na ime projekta fi 160 (Kočerin-Bazen)  po sklopljenom ugovoru Grad uplatio 21.500 KM tako da bi se moglo uskoro očekivati i početak radova na trasi bazen –  Kočerin. Tu bi Grad trebao odrediti Nadzor ispred sebe (vezano za postojeći ugovor), a mi bi interno nekog svog stavili u nadzor. Na sjednici gradskog Vijeća će se probati iznaći rješenje kako Grad obročno da plati ukupan dug Grada Maliću. Jedini dug Udruge prema izvođaču radova  za radove u Pripolju i Dubravi ito oko 37.000 KM

3)  Prijedlog i razmatranje donošenja odluke o oslobađanju od plaćanja vodovodnog priključka za

– KPU “Kočerin”   i

– KPU “Sajmište”

Oni bi se oslobodili plaćanja priključka , a prema Gradu ići sa zahtjevom da plate barem šaht i brojilo u njihovo ime, u visini od 400 KM po jednom priključku. Glasovanjem je donesena i jednoglasno usvojena ta Odluka.

4) Izvješće Predsjednika o dinamici izvođenja primopredaje kao i planu za usvajanje financijskog izvješća za 2015.godinu.

Rečeno je da na idućoj sjednici bude i Marinko Kvesić, dosadašnji Predsjednik Udruge. On bi trebao obrazložiti financijsko poslovanje u 2015 godini do 21.8. a ostali period do kraja godine obrazlagat će Josip Kožul, sadašnji predsjednik Udruge.

Potrebno je i na jednoj od idućih sjednica usvojiti završni račun za proteklu godinu, jer se on mora predati do 31.3.2016.god.

Tražit će se od dosadašnjeg predsjednika Marinka Kvesića i da obrazloži i financijske aktivnosti i ostalo iz starijih godina.

5) Prijedlog, i razmatranje donošenja odluke o sanaciji kvarova kao i zamjeni postojećih brojila, te naplati istih.

Dok je Blago Mabić popisivao utrošak po kućanstvima, neki su tražili zamjene brojila u šahtu jer su im njihovi oštećeni. Utvrđeno je da je do kvara došlo isključivo nemarom ljudi o čijem brojilu je riječ. Trebala bi se donijeti odluka, a i u novim Ugovorima ubaciti klauzulu u kojoj će stajati koliko košta zamjena, na takav način, oštećenog brojila. Svi su se jednoglasno složili da tako treba napraviti i to sprovesti u djelo. 

6 ) Izvješće Predsjednika o legaliziranju postojećih priključaka. Donesena je Odluka, da korisnici koji po Ugovoru nisu izmirili svoje obveze, iste plate najkasnije  do 1.3. ove godine 

7 ) Prijedlog, i razmatranje odluke o legaliziranju i načinu naplate postojećih šahtova bez priključaka na vodovodnu mrežu (bez brojila).

Ima oko 30 šahtova koji su postavljeni bez brojila, a sve je to rađeno nekada na zahtjev potencijalnog korisnika. Poželjno je ovaj problem riješiti do iduće sjednice Skupštine u 3 mjesecu ove godine, a onda ići sa prijedlogom Skupštini da donese Odluku u kojoj će stajati da se tako ugrađen šaht bez brojila naplaćuje 1000 KM, a kad se cjelokupan iznos priključka plati da se korisniku ugradi brojilo i pusti voda. Odlukom Upravnog odbora ići do sjednice Skupštine, a tu odluku dostaviti kome treba da se dug izmiri do 21.3.2016. Odluka je jednoglasno usvojena.

8) Izvješće predsjednika Upravnog odbora o izradi službene web stranice, kao i o iznalaženju prostora za Udrugu.

Predsjednik je izvijestio da Tomislav Ćosić radi na izradi web stranice ali nije još ažurirana. Adresa će biti mz-kocerin.ba.

Detalji oko prostora nisu riješeni pa se za sada sva dokumentacija čuva osobno u svom domu. U skorije vrijeme bi trebao biti sastanak s nadležnima oko prostora u ambulanti.

9) Razno

Pričano je o tome da se poslije ove faze što je sada planirana (vod fi 160 bazen-Kočerin) ide na raspisivanje javnog natječaja za izradu automatike na bazenima radi zdravstvene zaštite potrošača.

Planira se ispitati i druga postojeća bušotina je li ispravna. Ako nije u planu je izrada iste i da se postavi i druga pumpa.

Što prije potrebno je pustiti vodu u postojeći („stari“) cjevovod da se ispita njegova ispravnost.

Od Šumeta do Joze Ćuka treba uraditi jedan mali dio cjevovoda da bi se pustila voda i u cjevovod koji je urađen južnom stranom sve do firme Termostaklo.

Član upravnog odbora ”Božo Markić” je dostavio i obrazložio informaciju vezano za plaćanje starog cijevovoda (Mreža Šumet-Kočerin)

Sjednica je završila s radom u 21 h.

Zapisničar: Miroslav Galić
Predsjednik Upravnog odbora: Josip Kožul


UDRUGA ZA POKRETANJE IZGRADNJE

VODOVODA  ”KOČERIN”

p.p. 88226 Kočerin

Datum, 11.01.2016.g.

 

ZAPISNIK SA 1. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

Udruge za pokretanje izgradnje vodovoda ”Kočerin”

održane u Kočerinu dana 11.01.2016.g.

 

DNEVNI  RED

 1. Izvješće Predsjednika Udruge
 2. Izbor Predsjednika Nadzornog odbora
 3. Razno

 

1 ) Predsjednik Udruge Josip Kožul je izvjestio Nadzorni odbor Udruge o aktivnostima Udruge u proteklom razdoblju kao i budućim planovima rada Udruge. Između ostaloga Nadzorni odbor dobio je informaciju o Statutu kao i aktima Udruge i samom postupku primopredaje prošle uprave.

2 ) Predsjednik Udruge je objasnio postupak izbora Predsjednika Nadzornog odbora i upoznao iste o načinu izbora. Nakon upoznavanja članova Nadzornog odbora pristupilo je se predlaganju Predsjednika Nadzornog odbora. Predjsednik Udruge je upoznao članove da on nemože po Statutu Udruge biti predložen, niti predlagati, niti glasovati za predsjednika Nadzornog odbora. Predsjednik Udruge je dužan samo voditi zapisnik.

Tomislav Kvesić – Toša je predložio Franu Mikulića – Jukića za Predsjednika Nadzornog odbora. Kako nije bilo drugih kandidata prisutni članovi Nadzornog odbora su jednoglasno izabrali Franu Mikulića – Jukića za Predsjednika Nadzornog odbora.

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

 1. Frano Mikulić Jukić
 2. Tomislav Kvesić Toša
 3. Mile Udovičić
 4. Toni Mikulić

Opravdano odsutan Zoran Sabljić.

 

Zapisnik:

Predsjednik Udruge: Josip Kožul


UDRUGA ZA POKRETANJE IZGRADNJE

VODOVODA  ”KOČERIN”

p.p. 88226 Kočerin

 

Datum, 12.01.2016.g.

 

ZAPISNIK SA 1. SJEDNICE SUDA ČASTI

Udruge za pokretanje izgradnje vodovoda ”Kočerin”

održane u Kočerinu dana 12.01.2016.g.

 

DNEVNI  RED

 1. Izvješće Predsjednika Udruge
 2. Izbor Predsjednika Suda časti
 3. Razno

1 ) Predsjednik Udruge Josip Kožul je izvjestio Sud časti Udruge o aktivnostima Udruge u proteklom razdoblju kao i budućim planovima rada Udruge. Između ostaloga Sud časti dobio je informaciju o Statutu kao i aktima Udruge i samom postupku primopredaje prošle uprave kao i planu i dinamici budućeg razdoblja rada Udruge. Predsjednik Udruge je upoznao Sud časti o pravima i obavezama radnih tijela kao i svih članova Udruge

2 ) Predsjednik Udruge je objasnio postupak izbora Predsjednika Suda časti i upoznao iste o načinu izbora. Nakon upoznavanja članova Suda časti pristupilo je se predlaganju Predsjednika Suda časti. Dragan Martinović je predložio za Predsjednika Branka Vukoju a isti je odbio kandidaturu i predložio Tomislava Kolobarića za Predsjednika Suda časti. Tomislav Kolobarić je prihvatio kandidaturu, pošto nije bilo drugih kandidata, jednoglasno je izabran za Predsjednika Suda časti.

Prisutni članovi Suda časti:

 1. Tomislav Kolobarić
 2. Branko Vukoja
 3. Dragan Martinović
 4. Ivan Musa
 5. Tomislav Banožić

 

Zapisnik:

Predsjednik Udruge: Josip Kožul


UDRUGA ZA POKRETANJE IZGRADNJE

VODOVODA  KOČERIN – Kočerin

Datum, 25.4.2016.g.

ZAPISNIK

sa sjednice Upravnog odbora Udruge za pokretanje izgradnje vodovoda Kočerin

održane u Kočerinu dana 25.4.2016.g.

 

Nazočno: Nazočno sedam članova Upravnog odbora , dopredsjednik Udruge  i  tajnik Udruge, odsutan Dario Knezović i Draženko Ivanković. Sjednica je počela s radom u 20 h.

 

DNEVNI  RED

 1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Upravnog odbora
 2. Prijedlog razmatranja donošenja odluke o nepoštivanju ugovora između korisnika i Udruge
 3. Prijedlog i razmatranje donošenja odluke o izmjeni postojećeg Ugovora
 4. Prijedlog i razmatranje donošenja odluke o izmjeni postojeće cijene za utrošenu vodu.
 5. Prijedlog, i razmatranje donošenja odluke o prijemu djelatnika na neodređeno radno

vrijeme

 1. Prijedlog, i razmatranje donošenja odluke o čepiranju priključka zbog neizmirenih obveza

po računima za utrošenu vodu.

 1. Prijedlog, i razmatranje donošenja odluke o stavljanju u rad bazena i bušotine „B1“ u

Potkraju

 1. Razno

 

Predsjednik je pročitao dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

1 ) Predsjednik Josip Kožul je pročitao zapisnik sa sjednice Skupštine koji je jednoglasno

usvojen.

2 ) Anđelko Mikulić predlaže da se u Ugovor sa korisnikom stavi i članak o sankcioniranju korisnika koji budu uhvaćeni da kradu vodu na bilo koji način. Ugovor će se sa tim korisnikom odmah na njegovu štetu raskinuti, i korisnik će biti isključen iz mreže. Ako korisnik hoće ponovno da se prikopča na mrežu mora predatu Zahtjev Udrugi, i jednokratno uplatiti na račun Udruge iznos od 2400 KM. Ovaj prijedlog Odluke je jednoglasno usvojen i sa istim će se ići pred Skupštinu Udruge.

3)  Ako se usvoji Odluka iz druge točke dnevnog reda ove sjednice taj članak će se dodati u Ugovor koji Udruga sklapa sa Korisnikom. Josip Kožul predlaže i izmjenu u Članku 3. postojećeg Ugovora i da glasi:

* 1000 KM prije potpisivanja Ugovora i ugradnje šahta

* 1400 KM nakon potpisivanja Ugovora s mogućnosti da uplatu može izvršiti jednokratno, ili u periodu od jedne godine  prema svojim mogućnostima. Po cjelokupnom novčanom izmirenju od 2400 KM Korisniku se stavlja vodomjer i pušta se u sustav.

Ova odluka je jednoglasno usvojena.

4) Sadašnja cijena vode je 0,80 KM bez PDV-a. Prijedlog je da se donese Odluka o novim cijenama vode, razvrstano u razrede obzirom na količinu potrošene. Prijedlog je:

I razred  od 0 do 40 m3      cijena  je 0,8 KM/m3 bez PDV-a.

II razred  od 40 do 80 m3   cijena  je 1,6 KM/m3 bez PDV-a.

III razred  od 80 m3 i više   cijena  je 2,4 KM/m3 bez PDV-a.

Ovaj prijedlog Odluke je jednoglasno usvojen i bit će dostavljen Skupštini Udruge za narednu sjednicu iste.

5) Upravni Odbor je jednoglasno donio odluku da se dosadašnjem djelatniku Blagi Mabiću mijenja status vrste uposlenosti. Po ovoj Odluci Blago Mabić će biti primljen u stalni radni odnos po Ugovoru o radu na neodređeno vrijeme. Potrebno je sačiniti Ugovor o radu za spomenutog djelatnika.

6 ) Odbor je razmatrao način o sankcijama za potrošače koji ne plaćaju dospjele račune za utrošak vode. Predloženo je da Udruga ,ukoliko Korisnik ne plati tri dospjela računa, o svom trošku istom skida brojilo i blindira priključak. Nakon izmirenja duga Korisnika, i plaćanja troškova ponovnog priključenja u visini od 200 KM, Korisnik će ponovno biti spojen na mrežu u roku od 8 do 15 dana. I ovaj prijedlog za odluku je jednoglasno usvojen. 

7 ) Odbor je razmatrao odluku o stavljanju u rad bazena i bušotine „B1“ u Potkraju, odnosno na koji način Udruga može preuzeti istu. Obavit će se sastanak s ljudima koji su na tome radili i dati prijedlog da se iznađe rješenje.

8) Razno

Ako bi se radile neke instalacije u MZ, bilo od strane HT bilo od Elektroprivrede treba gledati iskoristiti te iskope za postavljanje naših cijevi (uz male troškove za produbljenje kanala).

 

Prijedlog je da se sjednica Skupštine održi 3.5.2016. u OŠ Kočerin.

Anđelko Mikulić je predložio i da se na sjednicama odbora od sada donosi i redovno mjesečno financijsko izvješće Udruge.

Sjednica je završila s radom u 22 h.

 

Zapisničar:

Predsjednik Upravnog odbora: